Er du interesseret i at skabe kontakt med en ungdomsorganisation i et andet land, så anbefaler vi, at du kontakter Internationalt Udvalg. Derfra hjælper vi dig med at formidle kontakten videre. Vi kan også fortælle dig mere om de enkelte organisationer. Det kunne f.eks. være, at du har lyst til at holde sommerlejr sammen med unge fra et andet land, eller vil invitere en gruppe unge til Danmark på et fælles kursus eller en lejr.

FDF er medlem af to paraplyorganisationer, som giver os mulighed for tage på internationale kurser og lave kulturudveksling.

European Fellowship
European Fellowship er et netværk af kristne børne- og ungdomsorganisationer, som af medlemsorganisationerne kan benyttes til internationalt samarbejde i Europa. Ved at samarbejde, yde hjælpe og støtte organisationerne, vil European Fellowship assistere medlemsorganisationerne til at opnå deres formål med børn og unge.

FIMCAP
FIMCAP er en sammenslutning af katolske børne- og ungdomsorganisationer og deres målgruppe er børn og unge i og udenfor sogne. Målet for medlemsorganisationer i FIMCAP er at samle børn og unge i deres fritid. Dette fællesskab skal hjælpe medlemmerne til at leve deres liv i overensstemmelse med de kristne værdier, at dele deres forståelse og samarbejde med andre.